Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rodiče vybírají rozšiřující předměty

 

Rodiče žáků 5. tříd FZŠ Mezi Školami vybírají pro svoje děti předměty, o které budou mít na druhém stupni rozšířeno základní vzdělávání. Školní vzdělávací program této školy nabízí žákům při přechodu na 2. stupeň volbu jednoho rozšiřujícího předmětu s dvouhodinovou dotací týdně, o který si rozšíří základní učební plán od 6. do 9. třídy. Navíc po 7. ročníku si žáci volí jeden volitelný předmět s jednohodinovou dotací. Tak si žáci se svými rodiči mohou sami sestavit učební plán podle svých zájmů a záměrů dalšího studia. Rozšiřující i volitelné předměty přitom neredukují objem hodin základního vzdělávání.

Rodiče žáků 5. tříd dostali v těchto dnech nabídku vybrat pro svoje děti jeden z rozšiřujících předmětů ze 6 zaměření (případně mohou navrhnout i další varianty):

  • informatika a výpočetní technika
  • přírodní vědy
  • matematika
  • německý jazyk (jako druhý cizí jazyk)
  • ruský jazyk s rodilým mluvčím (jako druhý cizí jazyk)
  • sport (florbal),

Škola poté na základě preferencí rodičů nabídne 3 rozšiřující předměty ke konkrétnímu výběru do školního roku 2010/11. Žáci 6. tříd budou mít základní všeobecně-vzdělávací předměty společně, do skupin se budou dělit pouze na vyučování rozšiřujících předmětů. Škola zřídila na www.fzsmeziskolami.cz anketu, kde mohou rodiče, žáci i případní zájemci o studium hlasovat o tom, o jaké předměty by chtěli rozšířit svoje vzdělávání tak, aby naplnilo jejich představy a potřeby.

Petr Vodsloň, ředitel školy