Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dům čp. 11 najdete v areálu Branka

Dům čp. 11 najdete v areálu Branka

Na konci 16. století byl majitelem gruntu čp. 11 rychtář Matěj Nováček. Po jeho smrti se k vdově Kateřině přiženil Bartoň Nováček. Roku 1592 byl již Bartoň mrtev a živnost převzala vdova Kateřina Nováčková. Nehospodařila na něm dlouho sama. Roku 1593 se provdala za Jana Petrouše. Narodil se jim syn Matěj a později se ujal hospodaření na gruntu.

Grunt se potom stal majetkem jeho dcery Kateřiny, která se provdala za Martina Halouska. Martin Halousek byl majitelem gruntu čp. 10 a protože měl nyní dva grunty, postoupil grunt čp. 10 svému zeti Jiřímu Kejhovi, který se oženil s jejich dcerou Lidmilou. Osudy gruntů čp. 10 a 11 se v té době prolínaly. 16. ledna 1712 přebírá živnost syn Jiřího a Lidmily Kejhových Martin Kejha. Ten zemřel 3. dubna 1717 ve věku 36 let. Zanechal dceru Dorotu a ta se později provdala za Joachyma Hauschilda, který převzal živnost za 650 zlatých. Joachym Hauschild byl od jednoho jezdce z císařského regimentu nevinně zastřelen.

V první polovině 18. století převzal grunt za 700 zlatých Matěj Tůma a jeho manželka Alžběta. Dalším držitelem byl jejich syn Matěj Tůma, který převzal statek 25. srpna 1755. Asi roku 1762 vystavěl Matěj Tůma chalupu čp. 28 na pozemku, který patřil ke statku čp. 11. V chalupě bývala kovárna a patřila ke gruntu čp. 11 až do roku 1918. Aby se grunt vyhnul zadlužení, prodal tehdejší majitel Václav Tůma chalupu čp. 28 i s kovárnou a zahradou Františku Šimečkovi. Při výstavbě Jihozápadního Města podlehla tato chalupa demolici a na jejím pozemku dnes stojí Kulturní dům Mlejn.

Grunt čp. 11 držel tedy od 25. srpna 1755 Matěj Tůma a po něm jeho syn Jan Tůma, který se oženil s Mandalenou, roz. Houdkovou. Jan Tůma zemřel roku 1808, zůstaly po něm nezletilé děti Anna a Jan. Hospodářství dále vedl starý Matěj Tůma, ale o živnost se hlásila vdova Mandalena, která se provdala za Matěje Prchala a žádala, aby jí byl grunt do plnoletosti syna Jana Tůmy připsán. O předání vznikl spor, který trval několik let. Rodina se obávala, že by grunt mohl zaniknout. Teprve roku 1814 převzal živnost Jan Tůma, který se oženil s Marií Plesnivou. V majetku rodu Tůmů zůstal statek až do 20. století. Po 1. světové válce držel statek Václav Tůma, potom jeho syn Václav Tůma. Když převzalo hospodaření JZD, statek zpustl. Za života Václava Tůmy byl statek prodán Metrostavu a měl sloužit jako ubytovna pro dělníky.

Současnou podobu domu čp. 11 by jeho dřívější majitelé nepoznali. Z původní historické usedlosti v této staré části Stodůlek vznikl obytný areál Branka. Přestavba Branky se odehrála v letech 1986 – 1987 společně s výstavbou metra trasy B. Areál Branky dnes tvoří devět řadových rodinných domů a obytný dům se dvěma vstupy a celkem jedenácti byty. Architektům se podařilo zachovat komorní ráz s centrálním dvorkem a vstupní branou s obrázkem Panny Marie v průčelí.

Vstupní brána si uchovala svůj starobylý charakter a dává celému areálu pocit bezpečí a soukromí. Dům čp. 11 byl zvenku i zevnitř velmi vkusně rekonstruován a díky tomu mohl v polovině 90. let sloužit jako reprezentativní prostor Místního úřadu Prahy 13 pro svatby a vítání občánků. V současné době v něm sídlí administrativní centrum občanského sdružení Naděje.

Zpracovala Věra Opatrná