Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vykázání pomáhá obětem domácího násilí

Policisté jsou každý den voláni k desítkám případů tzv. narušení občanského soužití.To dosahuje různé intenzity od hlasitých hádek, přes rozbíjení nábytku, až po fyzické napadání. Podle závažnosti a následků může být agresor podezřelý ze spáchání přestupku či trestného činu. Účinné řešení situace na místě incidentu je však na policejní hlídce a rozhodnosti oběti.

Od 1. ledna 2007 má Policie ČR oprávnění rozhodnout o vykázání násilníka ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj.Dojde-li policista provedeným šetřením ke zjištění, že je důvodný předpoklad, že po odchodu policistů dojde k eskalaci násilí a nebezpečnému útoku na život, zdraví či svobodu ohrožené osoby, rozhodne o vykázání násilné osoby.Ta musí na 10 dnů opustit společné obydlí, odevzdat všechny klíče od něj, může si však vzít nezbytné věci pro svou osobní potřebu. Policie má povinnost ověřovat, zda násilná osoba neporušuje rozhodnutí a nedopouští se tedy trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

O každém případu vykázání jsou informována intervenční centra, která neprodleně kontaktují ohrožené osoby a poskytují jim sociálně právní poradenství a psychologickou pomoc. Za tři roky policisté v Praze využili oprávnění vykázat násilnou osobu ze společného obydlí v přibližně 150 případech.

nprap. Ladislav Beránek
preventivně informační oddělení Policie ČR KŘP hl.m.Prahy