Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odpadků sbíráme stále víc

 

Již pošesté zajistila radnice Prahy 13 celoplošný úklid odpadků z veřejných prostranství. Pracovníci úklidové firmy Komwag sbírali odpadky na všech veřejně přístupných plochách podle pokynů odboru životního prostředí od 1. do 15. dubna, včetně sobot a nedělí. Největší množství odpadků bylo tradičně v okrajových částech využívaných k rekreačně- sportovním účelům, v úkrytech po bezdomovcích, kolem obchodních center, na zelených plochách, podél komunikací a v okolí stanic MHD. V porovnání s minulými roky bylo bohužel nutno vysbírat opět výrazně více odpadků, přibližně o třetinu, tedy celkem přes 40 tun. Plošnou úklidovou akci za přibližně 295 tisíc korun uhradila městská část ze svého rozpočtu. Prosíme spoluobčany, aby se snažili pořádek udržet co nejdéle.

Tibor Belohorec, OŽP