Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parlamentní volby se konají 28. a 29. května

Jak jste byli informováni sdělovacími prostředky, vyhlásil prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 28. a 29. 5. 2010. Bližší informace o průběhu voleb na území Prahy 13 najdete na straně 11 a na www.praha13.cz.

Jana Dvořáková
vedoucí občansko-správního odboru