Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Práci s dýchací technikou zvládáme

Členové výjezdové jednotky se 6. března zúčastnili první letošní stáže u Hasičského záchranného sboru v Jinonicích. Během služby se podíleli na dvou výjezdech. Delegáti SDH Stodůlky se podíleli na volbě nového výkonného výboru Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy, která se uskutečnila 27. března na shromáždění v Kolodějích. Dne 1. dubna v podvečerních hodinách provedl velitel zásahové jednotky prověřovací cvičení, kterého se zúčastnili členové jednotky Michl, Kos, Krejzlík a Vavřička. Cvičení prokázalo, že hasiči zvládají práci ve ztížených podmínkách s dýchací technikou.

Vladimír Kos
SDH Stodůlky