Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů květen 2010

Program klubu seniorů květen 2010

 

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

3. 5.
Květnové dny 1945 - video Libuše Fořtová

10. 5.
Příjemná hudba ke Dni matek Věra Kejřová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

17. 5.
Příprava na zájezd Svatava Bulířová

19. 5.
Zájezd Klubu seniorů I

24. 5.
Vliv životního prostředí na lidský organismus Jiří Kovanda (Profimedical)
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

26. 5.
Co nového v Centrálním parku
(Místo a čas setkání budou upřesněny) Marie Němečková

31. 5.
Postřehy z mých cest do Švýcarska Blažena Bednářová

Mgr. Svatava Bulířová
ved. klubu, tel. 251 623 165
 

 

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

4. 5.
Pražské zahrady - video

11. 5.
Putování za písničkou - video

18. 5.
Oslavíme narozeniny členů narozených v květnu

25. 5.
Zpívající fontána - video

Milada Tomašovičová
ved. klubu, tel. 222 963 603

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

5. 5.
Zdravá výživa – dělená strava Helena Hrdoušková

12. 5. Mateřská škola - pásmo básniček k jaru

Ivana Šámalová, ředitelka školky

19. 5. Příprava zájezdu při kávě, čaji a horké čokoládě Helena Hrdoušková

26. 5. Tombola Roman Kosan, Luboš Žemlička

Helena Hrdoušková
ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740;
místopředseda Roman Kosan, tel. 723 948 324

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

V plném zdraví se 13. května dožívá krásných 90 let náš dlouholetý člen pan Karel Morávek. Všechno nejlepší přejí senioři i celá rodina.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Připomínám , že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

5. 5.
Poradní den

12. 5.
Dia klub

19. 5.
Dia klub

26. 6.
Členská schůze

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům.

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405