Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ŠKOLNÍ AKADEMIE

 

V polovině března proběhla ve Spolkovém domě Stodůlky školní Akademie Gymnázia Jaroslava Heyrovského. V podvečer 18. března se uskutečnila Akademie pro rodiče, o den později dopoledne pak 2x po sobě Akademie pro studenty školy. Nabídka byla opravdu pestrá, navíc programy pro jednotlivé věkové skupiny i pro rodiče se částečně lišily – k vidění a slyšení bylo divadlo (dramatický kroužek gymnázia), seminář a 1. hra Járy (da) Cimrmana, kterou napsal již v 16 letech a která byla objevena několika maturanty naší školy, řada výborných tanečních vystoupení (sóla, dua i skupiny), pěvecká vystoupení (sóla, duo i sbory) a další. Na programu, který si moderovali sami studenti, se podílelo mnoho desítek studentů gymnázia a při velmi dobrém nazvučení celého sálu se všichni dobře bavili. Tak zase příští rok na viděnou a slyšenou.

Libor Sládek