Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ÚSPĚŠNÍ OLYMPIONICI

 

Žáci ZŠ Mládí letos opět bodovali v nejrůznějších olympiádách a vědomostních soutěžích. Velká gratulace patří Miroslavu Růžičkovi z 8. A za úspěšnou reprezentaci školy v obvodním kole fyzikální olympiády, které se již tradičně účastní především přírodovědně zaměřená gymnázia. Ze všech zúčastněných žáků Prahy 5 a Prahy 13 byl Mirek první a jediný úspěšný řešitel. David Grund ze 7. B obsadil druhé místo v obvodním kole matematické olympiády žáků 7. tříd v silné konkurenci vrstevníků ze základních škol Prahy 13 i víceletých gymnázií. A do třetice slavila velký úspěch Anna Kudynová ze 7. B v obvodním kole dějepisné olympiády. Ačkoliv byla ze všech nejmladší, skončila na krásném druhém místě a probojovala se do krajského kola. Všem našim úspěšným žákům srdečně blahopřejeme.

E. Martoníková, D. Stuchlíková a V. Opatrná, učitelky ZŠ Mládí