Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Lidé s tělesným postižením se mohou v Praze přepravovat pohodlněji a komfortněji novou linkou č. 2. Ta jezdí podle jízdního řádu každou hodinu na trase Jiřího z Poděbrad - Centrum Zahradní Město a staví u Domova pro seniory Malešice (zastávka Rektorská), Polikliniky Zahradní Město (zastávka Poliklinika Zahradní Město), Polikliniky Malešice (zastávka Plaňanská). Zřízena byla i nová zastávka ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (zastávka Nemocnice Vinohrady), jež byla umístěna přímo do areálu nemocnice. Linka je určena pouze pro držitele průkazek TP, ZTP nebo ZTP-P, či těhotné ženy. Provoz zajišťují dva mikrobusy VW se speciální úpravou pro přepravu vozíků pro invalidy se zvedací plošinou. Osádka vozidla, řidič nebo asistent, zajišťují i pomoc při nástupu, výstupu a upevňování vozíků. Nově zřízená linka je určena pro oblast Prahy 3 a Prahy 10. Hlavní město Praha na ní přispělo 4,2 miliony korun.
  • V Praze žije deset tisíc lidí, kteří mají těžkou poruchu zraku a další dva tisíce zcela nevidomých. Především pro ně Botanická zahrada slavnostně otevřela 14. dubna novou stezku s orientačními prvky pro nevidomé. Ta nabízí návštěvníkům třicet sloupků s braillovým písmem a informacemi i pro vidící. Sloupky jsou v blízkosti rostlin nebo stromů, takže si nevidomý může exponáty také osahat. Projekt Zahrada byl podpořen v loňském roce 500 tisíci a letos 450 tisíci Kč ze zdravotnických grantů. Letos má zahrada v plánu zrealizovat zvukového průvodce expozic, hmatový plán expozic včetně vyznačení stávajících cedulí a dvě hmatové výstavy.

- dn -