Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mám rád rozmanitost a rád poznávám nové věci

Mám rád rozmanitost a rád poznávám nové věci

Květnové pokračování seriálu Zeptali jsme se za vás bude patřit radnímu Lubomíru Chudobovi. Je rodilý Pražan, dětství prožil na Spořilově v Praze 4. Vystudoval Gymnázium Botičská, vysokoškolská léta strávil v Hradci Králové na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy.

Jaký vítr vás zavál na třináctku?


Už na studiích jsem se oženil se svou spolužačkou, jsme tedy oba lékárníci. Manželka Hanka začala pracovat v Lékárenské službě hl. m. Prahy a já jako externí aspirant ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Krátce po studiích jsme vychovávali dva syny Martina a Lubomíra a museli řešit naši bytovou otázku. Tehdy Lékárenská služba hl. m. Prahy nabízela byty mladým rodinám. Mohli jsme si vybrat z několika pražských lokalit, ve všech případech šlo o byt v panelovém domě na sídlišti. Tato městská část teprve vznikala, nicméně se nám jevila jako nejpříhodnější, a to díky výborné dopravní obslužnosti a krásné poloze v blízkosti Prokopského údolí. Takže už řadu let bydlíme v Nových Butovicích poblíž retenční nádrže.

Nelitoval jste někdy své volby?


Když jsme se sem stěhovali, zdaleka zde nebylo tolik domů, aut, lidí … Všechno se postupně začalo „zahušťovat“, ale nelituji. Postupně zmizela paneláková šeď, i naše sídliště svým způsobem zkrásnělo. Některé lokality sice působí stísněnějším dojmem, doufám ale, že se nám i tam podaří vyřešit minimálně parkování a dostatečné spektrum služeb obyvatelům. Myslím, že Praha 13 je v rámci celé metropole nadále velmi výhodná lokalita.

Co vás přimělo k tomu, že jste vstoupil do politiky?


V roce 1993 jsme si vzali do ekonomického pronájmu lékárnu a začali podnikat. Od počátku jsme se museli, jistě stejně jako i v jiných profesích, vypořádávat se spoustou různých překážek. Po třech letech provozování soukromé lékárny jsem se rozhodl zapojit se do činnosti ve veřejné sféře. V roce 1996 jsem vstoupil do ČSSD, poté jsem byl čtyři roky členem zdejšího  zastupitelstva. I v rámci své profesní kariéry jsem následně upřednostnil práci spíše veřejného charakteru. Kolegové mě nejprve nominovali do představenstva Grémia majitelů lékáren a asi po roce jsem byl zvolen jako člen představenstva České lékárnické komory, která je ze zákona ustanovenou nepolitickou profesní organizací. Zde jsem byl zvolen nejprve viceprezidentem a potom prezidentem. Po dobu výkonu těchto funkcí jsem samozřejmě své činnosti v politické straně přerušil. Před dvěma lety jsme v rámci naší stranické organizace vybírali kandidáty do komunálních voleb a jsem rád, že jsem spolu s ostatními dostal ve volbách důvěru. Činnost v zastupitelstvu je sice časově náročná, na druhé straně mě obohacuje, neboť s sebou přináší spoustu nových podnětů, přemýšlení a diskuzí. A já jsem typ člověka, který různorodou a kreativní práci vítá, udržuje mě v kondici.

Když jste přijímal funkci radního, měl jste představu o tom, na co budete klást důraz, měl jste už nějaké priority?


Přicházel jsem s určitou zkušeností, byť jen opoziční. Od počátku jsem chtěl co nejdříve vstřebat aktuální problematiku a detailněji se seznámit s principy a provázaností jednotlivých aktivit radnice. Proto se účastním práce v několika výborech zastupitelstva a vedu bezpečnostní komisi rady. Uvědomuji si, že nelze „udělat tlustou čáru a začít od nuly“, neboť řada projektů je již připravena, nebo více či méně rozpracována. Zde bych chtěl přispět k jejich zdárnému dokončení. V rámci činnosti finančního výboru bych se pak chtěl zejména podílet na přípravě nového modelu financování úřadu naší městské části, na výběru a dohledu nad realizací priorit financovaných z prostředků za prodej bytového fondu, na účelném využití peněz ve školství a sociálních službách...
Budu velmi rád, pokud budeme úspěšní v projektu startovacích bytů pro mladé rodiny a Domu pro seniory. Za nezbytnou dále považuji dostatečnou podporu zájmových, sportovních i vzdělávacích aktivit, které osloví mládež, dospělé i seniory.

Jste předsedou komise bezpečnosti, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, která má za sebou první jednání. S jakými problémy se naše městská část potýká v těchto oblastech?


Na společném jednání naší komise s příslušníky Městské policie a Policie ČR jsme si odsouhlasili spolupráci zejména při dobudování bezpečnostního kamerového systému, který dle analýz Policie ČR významně snižuje trestnou činnost. Dále maximálně podpoříme spolupráci obou bezpečnostních složek při pravidelných a preventivních akcích zaměřených na místa s vyšším výskytem kriminální činnosti (např. krádeže aut a obchod s návykovými látkami). A rádi bychom iniciovali důslednější dozor na přechodech v blízkosti škol ve spolupráci s rodiči.

Vaše profese i funkce radního zaberou dost času, jak se s tím vyrovnává rodina?


Než jsem přijal kandidaturu, domluvil jsem se s manželkou, že v případě svého zvolení budu moci práci na městské části věnovat potřebný čas. Naštěstí máme oba dnes více volného času i díky tomu, že synové jsou již dospělí. Starší po úspěšně dokončených studiích již pracuje a mladší je studentem čtvrtého ročníku vysoké školy ekonomické.

Jak trávíte volný čas?


S manželkou máme společné zejména sportovní koníčky jako je cyklistika, turistika, in-line bruslení, rádi cestujeme, jezdíme na lyže, hraji tenis. Také jsem si předsevzal, že dokud „tělo drží pohromadě“, musím ještě něco nového vyzkoušet. Před třemi lety jsem absolvoval potápěčské zkoušky, a tak nyní jednou, dvakrát ročně s kamarády vyjíždíme na moře. Loni jsem si udělal licenci na paragliding, příležitostně hraji golf. Pro někoho jsou to možná záliby dosti roztříštěné, já mám ale rád rozmanitost a rád  poznávám nové věci.

Eva Černá