Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mistrovský titul zůstal doma

 

Nejlepší hráči basketu ze ZŠ Kuncova po skvělém 1. místě v obvodním kole prošli bez ztráty bodu kvalifikací až do krajského finále v kategorii starších žáků 8. – 9. ročníku. Jejich výkon a cestu ke zlatu v turnaji Poprask, jehož finále se konalo 30. března ve sportovní hale Basket Academy v Kovářově ulici ve Stodůlkách, zhodnotil trenér týmu Pavel Šenk: „Kluci od začátku plnili roli favorita, výsledky zápasů měli až na menší přešlapování v jednom kvalifikačním mači vždy pod kontrolou. Vyvrcholením bylo finále s velkou konkurencí ZŠ Plamínkové, kdy plné hlediště žáků Kuncovky hnalo naše borce do zlatého úspěchu. Chtěl bych všem žákům, kteří naši školu reprezentovali (nejlepší hráč turnaje Matouš Kainc, Jan Přibyl, René Sivák, Ondřej Modr, Vojtěch Zápotocký, Tomáš Zderadička, Filip Jůzek, Stanislav Kubiš, Jan Jůzek a Tomáš Fejfar), poděkovat za poctivou práci a těm, co nás letos opouští, popřát vše nej do sportovního, ale i osobního života. Doufám, že hodnoty, jak sportovní tak společenské, které jsem se jim snažil vštípit, v nich zůstanou.“ Příjemnou zprávou je, že si v krajském finále Poprasku statečně vedl i basketbalový tým děvčat z 8. a 9. tříd naší školy, který obsadil 3. místo.
Vedení ZŠ Kuncova upozorňuje rodiče žáků a žákyň 5. tříd, že i v příštím školním roce otevřeme studijní skupinu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo pod vedením učitelů tělesné výchovy a trenérů basketbalu a juda.
Kromě sportovní skupiny otevřeme i studijní skupinu s rozšířenou výukou matematiky, jazykovou studijní skupinu s kombinací AJ – FrJ a studijní skupinu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Informace o podmínkách přijímacího řízení najdete na www.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy