Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů květen 2011

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

2. 5.
Vzpomínáme na květnové dny 1945
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

9. 5.
Příjemná hudba pro naše maminky Věra Kejřová

16. 5.
Příprava na červnový zájezd Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

23. 5.
Život Karla Škréty Naděžda Žáčková

30. 5.
Vystoupení hudebního souboru Alla breve
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
 

Informace pro členy všech klubů seniorů

  • Poradna pro zahrádkáře v pondělí 9. 5. od 11 do 12 hod. (video - instruktáž – pěstování zeleniny, květin)
  • fotografie na výstavu bude třeba odevzdat nejpozději v prvním zářijovém týdnu
     

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

3. 5.
Zahraje nám orchestr Václava Vomáčky

10. 5.
Přednáška o nemocech ORL MUDr. Lidmila Ripová

17. 5.
Posezení u kávy – informace k výletu

18. 5.
Výlet do Orlických hor

24. 5.
Video na přání

31. 5.
Na harmoniku nám zahraje Ondřej Zarecký

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

4. 5.
Mateřská škola – pásmo básniček a písniček Ivana Šámalová

11. 5.
Informace o Komunitním centru Marie Průchová

18. 5.
Zahraje nám a zazpívá Václav Vomáčka

25. 5.
Tombola Roman Kosan, Luboš Žemlička

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho
klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

4. 5.
Promítání videa

11. 5.
Následky diabetu

18. 5.
Co je diabetes

25. 5.
Členská schůze

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405