Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stodůlecký rybník v novém

 

Od září do února probíhala celková revitalizace rybníka v ulici Pod Vlkem ve starých Stodůlkách a jeho okolí. Vlastníkem parcely je Magistrát hl.m. Prahy. Veškeré práce zajišťovaly Lesy hl.m. Prahy. Vodní nádrž je upravena tak, aby gabionové zdi byly po úplném napuštění pod vodou, což zabezpečí bezproblémový přísup obojživelníků.
V době napouštění jsou nainstalovány dřevěné desky sloužící jako rampy k přístupu migrujících ropuch obecných a skokanů zelených. Následovat bude i osázení mokřadní vegetací. Procesu rychlejšího zaplnění vodou by pomohl vydatný déšť, pak už bude výška hladiny regulována požerákem. Z historického hlediska se jedná o jeden z posledních rybníků starých Stodůlek. Ve své kronice se o něm zmiňuje i pan František Vlasák. Ostatní původní rybníky byly v minulosti necitlivě zasypány či zatrubněny.

Jaroslav Fuglík, OŽP