Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimní cena Sokola Jinonice

V sobotu 3. března se v jinonické sokolovně konal 3. ročník Zimní ceny Sokola Jinonice, soutěže v akrobatickém rokenrolu. Protože jde o soutěž, která není zařazena do kalendáře ČSAR, mohli všichni soutěžící závodit v klidu a bez stresu, protože zde nešlo o získání žádných postupových či nominačních bodů. Prostě si jen všichni přišli pro radost zazávodit. To se projevilo i na celkové atmosféře, neboť všichni soutěžící si závod užívali a měli radost z dosažených úspěchů. V porotě zasedli přední odborníci z řad rokenrolových závodníků či trenérů a při hodnocení jednotlivých párů a formací tak mohli uplatnit odlišný pohled na výkony soutěžících, než porotci hodnotící pravidelné svazové soutěže. Vítězové jednotlivých kategorií si na závěr soutěže odnesli pěkné poháry a věcné ceny.

Miroslava Kočová