Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Fotografováním a hudbou ke sblížení

 

Do fotografické soutěže Třináctka pro všechny, kterou vyhlásilo Integrační centrum Praha ve spolupráci s Prahou 13, se přihlásilo celkem 47 fotografů se 140 snímky. Účastníci pocházejí z ČR (asi 40 %), z Německa, Litvy, Estonska, Ruska, Ukrajiny a Polska. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali: v kategorii Čech cizincem – Michal Guzi (ČR) s fotografií Lara Croft, v kategorii Cizinec Čechem – Vaiva Katinaytite (Litva) se snímkem Vandana a v kate gorii Genius loci 13 – Vasyl Tsitsey (Ukrajina) s fotografií Duchovno. Třicet nejlepších snímků bylo vybráno na výstavu na zdejší radnici, která byla slavnostně zahájena 26. března. Fotografy a hosty přivítal člen zastupitelstva Vít Bobysud spolu s pracovníky Integračního centra Praha.

Po vernisáži s občerstvením následovala hudební část večera, ve které nejvíce upoutal virtuózní houslista Alexander Shonert s židovskými písněmi z Arménie.

Smyslem celé akce bylo sblížení migrantů s majoritní společností, uvědomění si, že také Čech může být migrantem nebo migrant může být Čechem. Výstava je putovní. Z Prahy 13 se přestěhovala do Pardubic, kde se stala součástí Multikulturního týdne.

Pavel Albrecht, Integrační centrum Praha