Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děkujeme za spolupráci

 

Alma Femina, o. s. je již 6 let útočištěm pro ženy, které se snaží překonat svou závislost na alkoholu. Občanské sdružení děkuje odboru sociální péče a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 13 za spolupráci a velmi profesionální a vstřícné jednání, které dokazuje, že MČ Praha 13 není lhostejný osud občanů, kteří se dostanou do tíživé životní situace. Za přispění Evropských sociálních fondů OP Praha – Adaptabilita a OP Lidské zdroje a zaměstnanost podporujeme formou individuálního či skupinového poradenství, zprostředkováním rekvalifikačních kurzů a asistovaných pracovních míst sociální začleňování abstinujících žen a jejich návrat na trh práce. Klientky centra oceňují především rodinné prostředí a vstřícný přístup všech terapeutů a pracovních poradců. Samozřejmostí je spolupráce s dalšími organizacemi v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví.

Kateřina Halfarová, ředitelka Alma Femina, o.s.