Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, televizory, elektrospotřebiče, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

Ulice Stanoviště Datum
přistavení
Kettnerova proti č. p. 2059 7. 5.
Drimlova parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad 9. 5.
Lýskova rozšířený chodník proti č. p. 2068 9. 5.
Jaroslava Foglara parkovací záliv proti č. p. 2211 10. 5.
K Sopce zpevněná plocha 13. 5.
Bašteckého chodník u parkoviště 14. 5.
Böhmova parkoviště u kotelny 14. 5.
Petržílkova parkoviště u č. p. 2267 15. 5.
Janského parkovací záliv proti č. p. 2211 16. 5.
K Fialce u bývalé prodejny potravin 17. 5.
Nušlova rozšířený chodník mezi č. p. 2268 a 2269 17. 5.
Suchý vršek rozšířený chodník u č. p. 2039 20. 5.
Ovčí hájek parkoviště proti č. p. 2159 21. 5.
Bronzová chodník u trafostanice 22. 5.
Podpěrova před MŠ 22. 5.
Píškova parkoviště (vjezd z ul. Mohylová) 23. 5.
K Opatřilce křižovatka s ul. K Jihu 24. 5.
Červeňanského nástupní ostrůvek BUS 27. 5.
Pod Zličínem u retenční nádrže 27. 5.
5. máje proti č. p. 325 28. 5.
Zázvorkova parkoviště proti č. p. 2003 29. 5.
Bellušova parkoviště proti č. p. 1804 30. 5.
Nám. na Lužinách 31. 5.
Pavrovského křižovatka s ul. Janského 31. 5.
Amforová proti č. p. 1895 3. 6.
Fantova parkoviště před provozovnou Barum 3. 6.
Běhounkova parkoviště proti č. p. 2463 4. 6.