Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jarní závody s rohlíkem

Každoročně pořádaný běžecko-cyklistický závod pro širokou veřejnost, Butovický rohlík, se letos konal v sobotu 13. dubna na hrázi horního rybníka v Centrálním parku. Akci, kterou již podevatenácté uspořádal Triatlon sportklub Praha ve spolupráci s Měst - skou částí Praha 13, zahájil zástupce starosty Aleš Mareček. Stejně jako vloni byl vysazen další keř muchovník (Amelanchier) s jedlými plody.

Závodů se zúčastnilo na 250 lidí. Pro všechny byly již tradičně připraveny Odkolkovy butovické rohlíky a velké sváteční koláče s logy městské části a cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň, která byla symbolicky otevřena pro následující sezonu. Greenways je síť stezek a tras pro cyklisty, bruslaře, turisty, jezdce na koních, vodáky. Páteří je dálková cyklotrasa mezi dvěma metropolemi, která spojuje místa přírodně, historicky a kulturně zajímavá. Nástupním bodem na Greenways je právě náš Centrální park.

Eva Beránková