Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Náruč pro děti a mládež

Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, o.p.s., která má sídlo v Praze 13, poskytuje své obecně prospěšné služby od roku 2011. Před rokem se rozhodla založit vlastní knihovnu. Proto vyhledala vhodné nebytové prostory, ve kterých pak svépomocí provedla rekonstrukci. Od podzimu v této knihovně v ulici Borovanského 2203 na Velké Ohradě byly zkušebně zahájeny nejen první zájmové kroužky, ale také doučování češtiny pro děti cizinců. Nyní organizace podala žádost o registraci u MK ČR, aby se tak Knihovna pro malé i velké stala knihovnou veřejnou. Malá knihovna o velikosti necelých 40 m² bude v dopoledních hodinách otevřena zejména pro maminky s předškoláky, odpoledne pak pro školní děti a mládež. Pokud projeví zájem o půjčování knih a knihovnické služby i starší zájemci, bude provoz i ve večerních hodinách. Mimo výpůjčky knih bude v knihovně přístup k internetu, služba tisku a kopírování a pro mládež nová služba – poradenství pro sepisování písemností (např. žádost o brigádu, motivační dopis aj.) Provoz knihovny pro děti a mládež se plánuje i ve dnech pracovního volna a také v prázdninových měsících.

„Ostrý“ provoz knihovny začne 1. června. Pro různé zájmové činnosti rádi přivítáme dobrovolníky – absolventy i studenty, kterým nabízíme odbornou stáž nebo praxi (v oborech pedagogika, sociální práce, informatika, účetnictví, právo aj.). Se zájemci o práci knihovníka je možno jednat ohledně pracovní smlouvy. Po získání dotace budou odměněni i další spolupracovníci.

Více na tel. 603 923 372, www.naruc-prodetiamladezknihovna@seznam.cz.

Jiřina Teplická, ředitelka