Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přesun kontejnerů na odpad v Klausově ulici

 

Z důvodu výstavby parkovacích teras mezi ul. Janského a Klausova došlo k dočasnému přemístění sběrného hnízda na tříděný odpad z ul. Klausova – stanoviště č. 118 ke stanovišti č. 135, nacházející se taktéž v ul. Klausova. Vzhledem k tomu, že komunikace Janského (v úseku ul. Prusíkova a Kurzova) je v současné době také neprůjezdná, budou po dobu výstavby kontejnery na tříděný odpad z těchto míst staženy.

Michaela Líčková