Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů květen 2013

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13-16 hod.)

 

6. 5.
Květnové dny 1945 Svatava Bulířová
Husitství a Pražské jaro 1968 Petr Baubín
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

13. 5.
Pod vedením sbormistryně a dirigentky Aleny Panochové vystoupí k Svátku matek pěvecký soubor FZŠ Mezi Školami.

 

20. 5.
Příprava programu na podzim 2013
Káva o čtrnácté Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

27. 5.
Novinky první pomoci Městská policie Praha
Další schůzka vojenského sdružení rehabilitovaných důstojníků se bude konat 6. května od 11.00 do 12.30 hodin v Klubu seniorů I. Petr Baubín

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (pondělí 13-16 hod.)

 

7. 5.
Aby nehořelo - praktické rady hasiče Petr Jadrný

14. 5.
Písně od Jadranu nám zazpívá Anna Kordič

21. 5.
Pocvičíme si paměť Milada Tomašovičová
Zacvičíme si s balony V. Urbanová

28. 5.
O zdravém spánku prof. Helena Illnerová

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

 

1. 5.
Svátek - 1. máj

8. 5.
Státní svátek

15. 5.
Zahraje a zazpívá nám pan Václav Vomáčka

22. 5.
Příprava na zájezd do Dětenic (5. 6.) Helena Hrdoušková

29. 5.
Společenské hry Roman Kosan, Jarmila Žemličková

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

15. 5.
Nároky diabetiků II.

22. 5.
Promítání videa

29. 5.
Členská schůze

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405