Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,

jsme rádi, že jste si otevřeli zpravodaj městské části, který jsme pro vás pečlivě poskládali z autorských článků i drobných zpráv od desítek našich přispěvatelů. Věříme, že si najdete téma, které vás zaujme. Rubriky Přímá linka starosty a Téma STOPu jsou věnovány péči o zeleň, tedy záležitosti na jaře velmi aktuální. Také v Informacích z radnice objevíte vedle závěrečného dílu seriálu o změnách ve stavebním zákonu i pozvánku na veřejné projednávání revitalizace zeleně ve dvou vnitroblocích na Lužinách. Pozvánky na řadu zajímavých událostí najdete v kalendáři akcí na str. 33 – 37. Rád bych zde připomněl alespoň turistickou soutěžní akci Poznávat a chránit (12. 5.) nebo Den dětí, který radnice tentokrát pořádá 30. května od 15 hodin v Centrálním parku. V rozhovoru vám představíme pana Miroslava Hniličku ze Stodůlek, učitele ve výslužbě, který je současně mimořádně nadaným řezbářem – samoukem a vyřezal už stovky postaviček.

Užijte si hezké jarní dny a zachovejte nám přízeň.

Samuel Truschka, šéfredaktor