Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie bude přísnější

Je známo, že parkování na sídlišti Velká Ohrada je dlouhodobě problematické. Městská část Praha 13 buduje nová parkovací místa, aby situaci zlepšila, někteří řidiči se však snaží o pravý opak. Přestože k zaparkování svého automobilu mohou využít místa na okraji Velké Ohrady, chtějí zaparkovat za každou cenu „pod okny“. Mnohdy to znamená parkování na přechodech pro chodce, veřejné zeleni nebo na požárních nástupních plochách. Zřejmě očekávají, že s ohledem na nedostatek parkovacích míst uvnitř sídliště bude policie tolerantní. Výše popsaným přestupkům, ale i rozmáhajícímu se zkracování cesty jízdou po chodníku musí být vyhlášena nulová tolerance. Městská policie proto zvýší kontroly na celé Velké Ohradě, aby nejzávažnější přestupky eliminovala.

Jestliže i vám, obyvatelům Velké Ohrady, vadí vozidla devastující veřejnou zeleň nebo parkující na přechodech, takže brání pohybu chodců, kočárků a vozíčkářů, můžete 24 hodin denně kontaktovat strážníky Městské policie na bezplatné lince 156 nebo volat na operační středisko MP Praha 13, tel. 222 025 721 nebo 222 025 722. Hovor je zaznamenáván a oznámení je prověřováno vyslanou hlídkou na místě oznámení. Operační středisko MP Praha 13 má také e-mailovou adresu operacni.p13@mppraha.cz, avšak reakce na oznámení není tak rychlá jako v případě telefonického oznámení.

Samotná represe nestačí. Řidičům musí být nabídnuta možnost vozidlo zaparkovat. Proto ve 2. pololetí otevřeme 99 nových parkovacích míst na jižní straně sídliště.

Aleš Mareček, zástupce starosty