Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hrušňová alej obnovena

Kdysi krásná alej podél cesty od Třebonic k Chabům pomalu chřadla. Staré stromy v původní aleji postupně usychaly, a proto se odbor životního prostředí rozhodl pro obnovu aleje. Na konci března bylo v aleji vysazeno dvanáct nových stromů. Jedná se o druh „hrušeň Williamsova“. Snad bude dobře prospívat a vydrží nám i dalším generacím.

Eva Beránková, OŽP