Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nesmyslné poškozování stromů

V posledních týdnech jsme opět zaznamenali několik případů poškozování dřevin. V Horákově ulici někdo zdevastoval javor babyka (Acer campestre) nepochopitelným ořezáním všech kosterních větví, přestože strom je nejméně 10 metrů od fasády domu. Řezy byly navíc provedeny tak nešetrně, že je na zachovaných pahýlech strhaná kůra.
Začátkem dubna nám občané z ulice Janského nahlásili, že někdo poškodil nově vysazené habry ve vnitrobloku. Z prostorových důvodů zde byly vysazeny úzkokorunné kultivary, které se neprořezávají. Jeden strom vandal uřízl v polovině, další silně poškodil. Stromy nemusí zásah vůbec přežít.

Žádáme proto občany, pokud by viděli neoprávněné zásahy do zeleně, ať se obrátí na ÚMČ Praha 13 nebo na Městskou policii.

Jan Malsa a Eva Beránková, OŽP