Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

Vážený pane starosto,
ráda bych Vám za sebe i za manžela poděkovala za krásná blahopřání, která jste nám zaslal k našim narozeninám.
Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci.

Jaroslava Čermáková, Stodůlky