Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

květen 2015
ročník XXV

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva:

Rada MČ Praha 13 mj. | autor: Helena Šlitrová, OKS

Sdělení úřadu a městské části:

Pronájem parkovacích míst na zimním stadionu | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Jste spokojeni s farmářskými trhy? | autor: Štěpán Hošna, předseda výboru pro Agendu 21

Integrační projekt pokračuje | autor: Eva Kalinová, koordinátorka projektu, OSPZ

Pomozte nám doplnit historické prameny | autor: Bohdan Pardubický, odbor kancelář starosty

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky:

Slovo šéfredaktora:

Slovo šéfredaktora květen 2015 | autor: Samuel Truschka, šéfredaktor

Informace z radnice:

Pomoc s návratem po rodičovské dovolené | autor: Hana Tyranová, koordinátorka sociální prevence a prevence kriminality, OSPZ

Vyjádřete se k obnově parkové plochy | autor: Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Téma STOPu:

Posbírali jsme 30 tun odpadu, ale nestačí to | autor: Dana Céová, vedoucí oddělení správy životního prostředí OŽP

Kaleidoskop:

Bezpečná třináctka potřinácté | autor: Samuel Truschka

Pošta na Lužinách opět v provozu | autor: Samuel Truschka

Píseček ožil mladými soubory | autor: kolektiv autorů, KlubKO, o.s.

Z našich škol i odjinud:

Talentové přijímací zkoušky | autor: Veronika Chudobová

Obvodní kolo zvládli na jedničku | autor: Margita Dimitrová, organizátorka soutěže

Šance pro všechny | autor: Kamila Hubalovská

Angličtina s rodilým mluvčím | autor: Vladislava Šváchová, Veronika Kurková

Usilujte o své zdraví | autor: Gabriela Nováková, Senior fitnes

Bábiny plné elánu | autor: -st-

Veni, vidi, Vidoule | autor: -st-

Rozhovor:

Drsňák s hlasem medovým | autor: Samuel Truschka

Odpovídá psycholog:

Proč jsou babičky důležité? | autor: PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

Z vašich dopisů:

Poděkování | autor: Jaroslava Čermáková, Stodůlky

Dokud nám bude chybět, bude stále s námi | autor: Eva Dvořáčková

Sport:

Bike Prague počtvrté | autor: Pavlína Běhounková

Uvidíte vrcholový plážový tenis | autor: Vojtěch Dohnal, prezident Českého svazu plážového tenisu

Jedeme na mistrovství republiky | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Special One Academy přijímá členy | autor: Lukáš Odvárka, trenér

Bronz z Itálie | autor: -red-

Pomáhají druhým:

Podpořte pracovní místa pro nevidomé | autor: Irena Krausová, koordinátorka projektu, Tým Beluška, o.s., tel. 235 300 187, 608 106 500,

Úspěšný návrat do zaměstnání | autor: Kateřina Weissová, NSG Morison Outsourcing, a.s.

Poradíme pečujícím | autor: Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky

Stop násilí ve vztazích | autor: Lenka Černá, Diakonie ČCE

Klub JednaTrojka v květnu | autor: Helča

Městská policie a policie ČR:

Městská policie | autor: Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Z policejního deníku | autor: npor. Jaroslav Vondra

Střípky:

BĚHÁNÍ, KTERÉ POMÁHÁ | autor: Olga Bočková, FZŠ Trávníčkova

DOBROTY OD ALENKY | autor: -če-

HUSARSKÝ KOUSEK | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy

PSÍ POMOCNÍCI | autor: Jana Davidová

NOC PLNÁ POHÁDEK | autor: Děti a vychovatelky ZŠ Mohylová

ŠIKOVNÍ PÁŤÁCI | autor: -dn-

ZLATÝ KLÍČEK ZÁŘÍ | autor: Alena Panochová, sbormistryně

SMRTNÁ NEDĚLE | autor: Michaela Čermáková

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ | autor: -če-

VZPOMÍNKA NA ZUZANU NAVAROVOU | autor: Petr Linhart

Životní prostředí:

Nová zelená učebna | autor: Dan Novotný

Svátek Země a lesa | autor: Eva Beránková, OŽP

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | autor: Michaela Líčková, OŽP

Toulky:

Po pražských památných stromech | autor: Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan

Zajímavosti z Prahy:

Stalo se v:

Z kroniky Stodůlek pana Františka Vlasáka:

Příchod Vlasovců (neděle 6. května 1945) | autor: Vybral Dan Novotný

Vaším objektivem:

Víkendy bez nudy:

Vzpomínky:

Kam o letních prázdninách?:

Krátce:

Finanční poradna:

Jak postupovat při koupi nemovitosti? | autor: Ondřej Marek, majetkový poradce

Hasičské okénko:

Nová zjištění z dějin SDH Stodůlky | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Zásahová jednotka je připravená | autor: Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Komiks:

Komiks | autor: Pavel Talaš

O seniorech a pro seniory:

Hledá se vedoucí pro klub seniorů | autor: Iva Dvořáčková, odbor sociální péče a zdravotnictví

Jak se bránit kapsářům | autor: Eva Černá

Studovat lze v každém věku | autor: Alena Hrabětová, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Kulturní programy:

Program klubu Mlejn květen 2015 | autor: Marie-Amunka Navrátilová, Klub Porta Praha

Kalendář akcí:

Kalendář akcí květen | autor: Eva Černá

Čtenářská soutěž:

Čtenářská soutěž květen | autor: Petra Fořtová

Křížovka:

Květnová křížovka | autor: Petra Fořtová