Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další prostranství projde revitalizací

Po rekonstrukci prostoru před FZŠ Trávníčkova byla naplánována další rekonstrukce prostranství, tentokrát před FZŠ Brdičkova. Projekt byl v květnu roku 2016 v rámci místní Agendy 21 projednán s veřejností a byl konzultován i se zástupci školy. Díky dotaci z MHMP je možné letos vlastní stavbu uskutečnit. Současný asfaltový povrch bude nahrazen probarvenou dlažbou, která bude barevně navazovat na blízkou fontánu obloženou skleněnou mozaikou. Vysazeno bude osm alejových stromů a jedna solitéra. Ve středovém kruhovém záhonu bude zachována jabloň, kterou mají rádi žáci zdejší školy. Vyvýšený záhon bude změněn na pobytovou zatravněnou plochu určenou k odpočinku žáků ze školy. Samotná zídka, nad kterou se záhon nachází, bude opravena a obložena keramikou v barvách fontány. Trávník na záhonu bude pod umělou závlahou, aby byla zachována jeho stálá dobrá kondice. V ploše budou umístěny také tři ozdobné kameny, které jsou v současné době na travnaté ploše při ulici Brdičkova. Také bude opraveno stávající pítko. Pod stromy bude umístěn nový moderní mobiliář, který lépe vyhoví nejen potřebám školy, ale i dalších návštěvníků prostranství.

Na konci března bylo v místě zahájeno kácení starých a nemocných dřevin, v měsíci dubnu a květnu budou následovat bourací práce. Rekonstrukce plochy by měla být ukončena v průběhu letních měsíců tohoto roku. Omlouváme se za problémy způsobené staveništěm, ale zároveň doufáme, že projekt přispěje ke zkulturnění dalšího frekvento - vaného veřejného prostranství.

Anna Pešatová a Dana Céová, OŽP