Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů květen 2018

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

7. 5.

Spirit – zajímavosti z časopisu František Kundrát

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

14. 5.

André Rieu František Kundrát

17. 5.

Klubový výlet

21. 5.

Zpívající seniorky Viera Mareková

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

28. 5.

Káva o čtrnácté

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

15. 5.

Oslava narozenin dvou členek našeho klubu (81 a 75 let)

22. 5.

Zacvičíme si a u kávy si připomeneme osmičky v dějinách českých zemí od roku 658

29. 5.

Výlet na zámek Blatná a zámek Lnáře

Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)

2. 5.

O své práci v zastupitelstvu MČ bude vyprávět Miloš Drha

9. 5.

O své práci v zastupitelstvu MČ nás informuje Vít Bobysud

16. 5.

Mateřská škola Bobříci – děti zazpívají maminkám Lenka Husáková, Táňa Ohlídalová

23. 5.

Video – krásy přírody Luděk Filip

30. 5.

Příprava na zájezd do ZOO Liberec

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

2. 5.

Dějiny Česka

9. 5.

Karlův most

16. 5.

Volné téma

23. 5.

Stromovka

30. 5.

Švýcarsko

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI

Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.

Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813