Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zpětný odběr pneumatik

Dejte pneumatikám druhý život a odevzdejte je na místo zpětného odběru. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, totiž stanovuje výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Ta musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat zdarma, bez ohledu na značku či bez vázanosti na koupi nové pneumatiky. Pneumatika není komunální odpad a její odstranění platí již občan v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad ve sběrném dvoře (za poplatek) nebo jako černá skládka. Pneumatiky odevzdávejte bez disků, v rámci možnosti čisté. Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému Eltma naleznete na www.mzp.cz/cz/odber_pneu. V případě, že využijete některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se ze strany provozovatele setkáte s problémy, kontaktujte pracovníka odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz) nebo zašlete podnět přímo na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem Eltma, pište na info@eltma.cz. Více informací na www.eltma.cz.

Michaela Líčková