Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaký záměr se na sídlišti Velká Ohrada realizuje?

Na sídlišti Velká Ohrada jsme zaznamenali v lokalitě ohraničené ulicemi Karla Kryla, Jaroslava Foglara, Raichlova, Anny Rybníčkové a Rotavská značný stavební ruch. Jaký záměr zde MČ Praha 13 realizuje?

Toto poměrně rozsáhlé nezastavěné území, které je v majetku MČ Praha 13, jsme nechtěli nechat ležet ladem. Proto jsme se rozhodli z něj vytvořit volnočasovou odpočinkovou zónu pro naše spoluobčany, kteří se mohou po skončení všech stavebních úprav těšit na krásný park s vodními prvky, doplněný o mobiliář. V návrhu parku je počítáno s rozsáhlou úpravou terénu, který bude následně zatravněn a doplněn vhodnou výsadbou stromů a keřů tak, aby zároveň poskytovaly návštěvníkům stín v případě parných letních dnů.

Navržené parkové úpravy jsou koncipovány okolo hlavního nepravidelného okruhu komunikace, určeného jak pro chodce, běžce, tak pro sportovce na kolečkových bruslích. Tento okruh  bude napojen na již vybudované cesty, vyhrazené především pro pěší. Cesty v celém parku budou kombinací mlatových a živičných povrchů.

Jak už jsem zmínil, pobyt v parku zpříjemní také vodní prvky. Ty se budou nacházet na dvou na sobě nezávislých místech. První prostor bude tvořen jednoduchým pítkem a druhý pak vodními tryskami se sběrným potůčkem. Na jižním okraji území bude vybudována nová komunikace pro pěší a cyklisty, která spojí ulice Karla Kryla a Petrbokovu.

Realizace výstavby byla zahájena v listopadu loňského roku. V zimním období byla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušena. Dnes se ale už stavební a zahradnické práce chýlí ke konci. Předpokládaný termín jeho otevření pro širokou veřejnost je plánován na konec května.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13