Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné projednání o parkovacích stáních a výstavbě garážového domu

V posledním dubnovém týdnu proběhlo na radnici Veřejné projednání o parkovacích stáních a výstavbě garážového domu. Můžete prosím průběh fóra nastínit?

Samozřejmě. Cílem projednání bylo zjistit, jaký názor mají občané k případnému zavedení zón placeného stání a jak se staví k problematice výstavby garážového stání na sídlišti Velká Ohrada. Projednání bylo součástí aktivit místní Agendy 21.

Nyní bych se ohlédl trochu do historie. V době, kdy bylo sídliště Velká Ohrada vyprojektováno a následně postaveno, se nepočítalo s tím, že jedna rodina bude mít i tři auta. Jsme si vědomi toho, že lidé převážně v odpoledních a večerních hodinách nemají kde zaparkovat. Okolní městské části již zóny placeného stání zavedly a to je dalším důvodem nedostatku parkovacích míst na třináctce. Ta zabírají řidiči z okolí. Velmi se nás také dotýká zrušení výstavby záchytného parkoviště ve Zličíně, které mělo primárně sloužit k parkování mimopražských řidičů. Téma dopravy v klidu nás dlouhodobě trápí a je potřeba ho začít znovu řešit. Připomeňme, že stejné Veřejné projednání s občany se na radnici konalo již před dvěma lety. Jeho výsledkem bylo negativní stanovisko oslovených respondentů. Obyvatelé sídliště se postavili proti parkovacím zónám.

S odstupem času jsme se rozhodli znovu tuto otázku otevřít. Proto jsme si najali externí firmu ppm factum research, s.r.o., která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti, neboť obdobný průzkum názorů prováděla v jiných pražských lokalitách. Výzkum  probíhal do konce dubna, takže v době konání Veřejného fóra ještě nebyl zcela ukončen. Asi sto třicet účastníků, kteří přišli aktivně diskutovat, bylo seznámeno s průběhem a metodikou výzkumu. Ten probíhal podle standardizované metodiky kvótního výběru PAPI, který se v praxi běžně využívá. Šetření se provádělo formou osobních rozhovorů vyškolených tazatelů s obyvateli MČ Praha 13. Celkem bylo osloveno tisíc osob. Po prezentaci byla vedena otevřená diskuze. Výsledky průzkumu přineseme našim čtenářům v předprázdninovém STOPu.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13