Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jarní úklid v Praze 13

Naše městská část se každoročně zapojuje do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a spolupořádá jarní celoplošné úklidy veřejných ploch. Dobrovolnické úklidy občanů proběhly převážně v sobotu 6. dubna. Zúčastnilo se opět více než 200 občanů z Prahy 13, kteří utvořili 14 úklidových skupin. Mezi účastníky byli rodiče a děti z česko-anglické školky Domeček pod Velkou Ohradou, děti z FZŠ Brdičkova, pracovníci firem CEMEX a Komerční banka, členové spolků i některých politických stran, bytová družstva a jednotlivci, kteří uklízeli samostatně nebo složili skupiny z obyvatel v okolí svého bydliště. Odbor životního prostředí se přidal celoplošným úklidem dalších zanedbaných ploch zeleně, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů.

Při této akci bylo sebráno asi 90 m³ odpadů všeho druhu. Bylo naplněno zhruba 1 200 pytlů a sebráno množství dalšího volně loženého velkoobjemového odpadu. Je opravdu k neuvěření, co všechno lidé dokáží vyhodit. Lidé sebrali plasty, papíry, textil, plechovky, sklo, pneumatiky, rezavé dráty... Nejvíce údajně bylo plechovek, skleněných lahví od alkoholu a cigaretových nedopalků. Jedna pisatelka v dopise pochválila děti a uvedla, že právě ony patřily mezi nejpracovitější. To je skvělé, určitě to pozitivně ovlivní naši budoucnost. Na haldě Makču Pikču úklidáři zase objevili 3 použité injekční stříkačky, 6 pneumatik, vykradené kabelky, vypáčenou pokladničku, dřevěnou postel, několik matrací, radiátor nebo držák satelitu. Při úklidu se tam prý dohodli s jedním stanujícím bezdomovcem, že si uklidí ve svém okolí. Dali mu pytle, které naplnil odpadem z okolí. Nyní má naklizeno!

Uklízelo se na plochách blízko Bucharovy ulice, na cyklostezce u Nové Vsi, v okolí Malé a Velké Ohrady, u meandru Prokopského potoka poblíž ulice K Sopce, v Centrálním parku, částečně podél Jeremiášovy ulice u sídliště Stodůlky, v Centrálním parku, ve Stodůlkách směrem ke hřbitovu, v Třebonicích, v Motolském údolí. Odbor životního prostředí MČ Praha 13 po akci zajistil svoz sebraného odpadu. Opět nás moc potěšily milé reakce dobrovolníků, kteří se akce zúčastnili. Všem patří obrovské díky! Obří množství sesbíraných odpadků je stále jen kapkou v moři odpadů, které se na území naší městské části nacházejí. Máme obavy z toho, jak dlouho tento opravdu viditelný pořádek vydrží. Někteří spoluobčané stále pravidelně zaneřáďují okolí, které my ostatní chceme mít čisté. Odbor životního prostředí bude průběžně pokračovat v úklidech černých skládek, jejichž likvidace je finančně velmi nákladná. A odpadů každoročně přibývá. Nacházíme je v zeleni, okolo kontejnerů, na hřištích, okolo trafostanic, cest a nákupních středisek. Občanům přitom pravidelně přistavujeme velkoobjemové kontejnery, kontejnery na bioodpad..., jsou jim k dispozici sběrné dvory, kde je možné odpady uložit zdarma. Systém odpadového hospodářství města umožňuje stavět se k nakládání s odpa dy zodpovědně.

Lidé se často snaží přenášet svou odpovědnost na radnici. Odbor životního prostředí však zadává úklid ploch zeleně ve své správě 3x týdně a nás všechny to stojí přes 6 milionů korun ročně. Tuto službu posilujeme nárazovými úklidy černých skládek. Za své chování i za vzhled okolí je odpovědný každý člověk samostatně. Každý obyvatel naší městské části má kromě práv také své povinnosti. Černé skládky nehromadí jen bezdomovci, na které jsou často sváděny. Při svých kontrolách v terénu nacházíme rozkopané odpadkové koše a jejich obsah rozházený po okolí. Když je koš v opravě, lidé dávají odpad ky volně na místo, kde jindy stává. Při vysypávání domovního odpa du do kontejnerů lidé často nekontrolují jejich dovírání a vítr pak obsah roznáší po okolí. To je velmi smutný kontrast k úsilí dobrovolníků i zástupců úklidových firem, kteří buď nárazově, nebo celoročně nepořádek v našem okolí uklízí. Udržování čistoty a pořádku v naší městské části ale touto akcí nekončí. Zajišťujeme obsluhu odpadkových košů, úklidy ploch i černých skládek průběžně, nárazově i svoz odpadů od kontejnerů. V současné době se hlásí další dobrovolníci, kteří by rádi uklízeli své okolí i mimo akci Ukliďme Česko. Sebrané odpady pak vždy odvezeme. Doufáme, že společnými silami dokážeme alespoň částečně pořádek udržet.

Dana Céová, odbor životního prostředí