Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 byl v regionu Prahy 13 stanoven takto:

  • 2. května od 13.00 do 17.00 hodin vydávání přihlášek
  • 16. května od 13.00 do 17.00 hodin příjem vyplněných přihlášek

Pokud se chystáte žádat o přijetí dítěte do MŠ jsou vám pro větší pohodlí potřebné formuláře k dispozici na adrese webových stránek: https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství