Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Intenzivní péče o sadové úpravy a zeleň ve Stodůlkách, Praha 13

a SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Weiss a Wild, s.r.o., se sídlem Konojedská 1591/41, 100 00 Praha 10

SCHVÁLILA

poskytnutí dotací z výherních hracích zařízení pro: z.s. Osvěta ve výši 25 000 Kč na úhradu pronájmu šicí dílny, z.s. BK HB Basket Praha ve výši 30 000 Kč na účast nominovaných družstev na mezinárodním turnaji ve Španělsku

SCHVÁLILA

pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí budovy PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, na dobu neurčitou, účel nájmu – prodejna (kosmetika, dekorativní potřeby, kurzy líčení)

VZALA NA VĚDOMÍ

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova

a SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem Z & D stavební společnost, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Janského 2189

a SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem INPROSAN, s.r.o.

SCHVÁLILA

uzavření smlouvy o konání farmářských trhů

SOUHLASILA

s uzavřením smlouvy o dílo se společností Kargea, s.r.o., Třebízského 1372/3, 120 00 Praha 2, na akci Oprava veřejného prostoru tržiště Luka

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava dřevěných mostů v Centrálním parku Prahy 13

a SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4-Braník

SCHVÁLILA

podnájemní smlouvu o pronájmu prostor restaurace U Beránků, K Třebonicím 14, Praha 5, za účelem zřízení volebního místa pro volby do Evropského parlamentu

SCHVÁLILA

uzavření Dohody o poskytování služeb v mateřských školách na území MČ Praha 13 v měsících červenec a srpen se Soukromou mateřskou školou Korálek, spol. s r.o., Klausova 2448/6, Praha 5

SCHVÁLILA

zapojení 4 základních škol do projektu z Operačního programu potravinové a materiální pomoci

Zpracovala Jana Krákorová