Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1999: Vstup do NATO i pomoc dětem z Kosova

Počátkem roku 1999 nastínil znovuzvolený starosta Prahy 13 Petr Bratský své další plány. „Za jednu z nejaktuálnějších priorit považuji zahájení bytové a další výstavby ve zcela nové čtvrti – Západním Městě. Pokračovat bude budování Centrálního parku, kde se daří upravovat stále další a další plochy. A problémem, který je třeba rychle řešit, je také do budoucna neudržitelná situace ohledně Místního úřadu Prahy 13. O tom, kde by mohla vyrůst nová radnice, se začíná znovu intenzivně jednat,“ nastínil v magazínu STOP.
Městská část řešila i problémy s parkováním, především na Velké Ohradě. „Velká Ohrada je z dnešního pohledu poměrně nešťastně architektonicky řešené sídliště,“ vysvětlil starosta Bratský. Radnice se proto místním obyvatelům snažila ulehčit situaci výstavbou hromadných garáží a vyčleněním ploch pro další parkoviště. Jen v posledních čtyřech letech zde přibylo 673 garážových stání.
V březnu oslavila Česká republika vstup do Severoatlantické aliance. „Přibližně půl tisícovky lidí přišlo v pátek 12. března do Centrálního parku zhlédnout ohňostroj, který při příležitosti vstupu naší republiky do NATO uspořádala Místní rada Prahy 13. Na slavnostním setkání u Domu dětí a mládeže promluvili k občanům i zástupci velvyslanectví Maďarska a Polska,“ informoval magazín STOP. Rok 1999 byl kromě toho vyhlášen Mezinárodním rokem seniorů, proto se po celé republice konala řada akcí a projektů, věnovaných tomuto tématu. V Praze 13 se jich účastnil také velmi aktivní Klub seniorů z Nových Butovic. „V pondělí 19. dubna uspořádal u příležitosti roku seniorů slavnostní setkání, kde byla hodnocena jeho dosavadní pestrá činnost. Seniorům přišli zazpívat také žáci ze speciální školy Trávníčkova,“ stojí ve zpravodaji. Pomoci dětem uprchlíků z Kosova, kde tou dobou probíhal ozbrojený konflikt, se rozhodly děti ze ZŠ Brdičkova. Každá třída vždy mezi sebou vybrala v dobrovolné sbírce peníze, za které se nakoupily hračky a sportovní potřeby. „Čekal jsem, že se vybere v každé třídě pár desetikorun, ale děti asi citlivě vnímají, jak na tom uprchlíci z Kosova jsou, a jsou schopny věnovat i větší část kapesného,“ řekl ředitel školy Jan Šafir. V červnu pak na Lužinách proběhl pro děti z Kosova mimořádný koncert, na kterém vystoupili houslista Jakub Třasák nebo zpěvačka Iveta Bartošová.
Městskou část navštívil tento rok také pražský primátor Jan Kasl, a to hned dvakrát. Poprvé v květnu, podruhé 27. října, kdy v Centrálním parku proběhlo slavnostní zasazení Stromu republiky. A ještě jedna zajímavost. Roku 1999 se v magazínu STOP kromě různých zpráv a zajímavostí objevily i první křížovky o ceny. Jejich autorem byl stejně jako nyní Petr Šimek. 

Robert Šimek