Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Činnost v době epidemie Covid-19


Také naše jednotka se podílela na zabezpečení akceschopnosti pražských hasičů z důvodu snížení stavů. Do pohotovosti jsme nastoupili 14. března. V cyklech čtyřiadvacetihodinových směn a dvou dnů volna jsme skončili 18. dubna. V mezidobí členové výjezdové jednotky chodili do svého zaměstnání.
Z celkových dvanácti směn byla jednotka vyslána na čtrnáct výjezdů – k požárům porostů, bytů nebo kontejnerů, k otevření bytu, zásahu u dopravní nehody na Pražském okruhu v oblasti Holyně, u nehody dvou kamionů, který blokoval provoz ve směru k letišti. V neposlední řadě se jednotka podílela na transportu zraněné osoby, kterou zasáhl kus padající skály poblíž ulice Pod Žvahovem v oblasti Hlubočep. Celý měsíc byl pro nás zasahující hasiče dost náročný, někteří se domů podívali třeba až po dvou dnech a to jen na okamžik a opět nastoupili do služby. Velitel jednotky Roman Michl tímto děkuje všem zasahujícím členům za odvedenou práci a také restauracím Kastrol z Velké Ohrady a Kamera z Barrandova za stravu, kterou nám zdarma dodávali. 

Vladimír Kos, SDH Stodůlky