Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Celkové řešení zdravotního problému

Centrum psychosomatické medicíny v Řepích je novým typem zdravotnického zařízení s prostorem pro diagnostiku, prevenci a léčbu psychosomatických onemocnění. Psychosomatická medicína zahrnuje celkové řešení zdravotního problému, tedy nejen cílenou léčbu fyzického projevu, ale spojuje i úpravu životního stylu, psychoterapii ke zlepšení psychické odolnosti a zároveň klade důraz na oblast mezilidských vztahů. Jedním z nosných pilířů tohoto přístupu k nemoci je důvěrný vztah lékaře, terapeuta i celého terapeutického týmu s pacientem. Psychosomatika zahrnuje celého člověka v jeho složitosti se snahou porozumět tomu, jak se pacient sám podílí na vzniku a trvání svého onemocnění. Tento terapeutický vztah je méně autoritativní na straně odborníků a méně submisivní a pasivní na straně nemocného. Pacientův přístup ke změnám se stává nedílnou složkou cesty k jeho uzdravení.
Zařízení se zabývá nejen ambulantní péči v rámci komplexu psychosomatické medicíny ale také samostatně ambulantní léčebnou péčí v oborech: psychiatrie, psychologie dětská a dospělá, psychoterapie individuální, skupinová a rodinná, adiktologie dětská a dospělá, rehabilitační lékařství, fyzioterapie, speciální pedagogika – poradenství v oblasti léčby poruch chování.
Tým složený z odborníků umožňuje náhled na nemoc z různých úhlů pohledů a tím skýtá možnost komplexního přístupu k danému problému. Základním prvkem, na kterém Centrum psychosomatické medicíny staví svou péči, je multioborovost a multidisciplinární přístup. Veškerá zdravotní péče v oborech psychiatrie, psychologie a adiktologie je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Do centra psychosomatické medicíny je integrována Sportovní školka Řepy orientovaná na psychosomatický přístup k dítěti.
Dalším programem Centra psychosomatické medicíny je plavání a rehabilitační plavání batolat a předškoláků, včetně dětí se zdravotním hendikepem.
Kontakt: Centrum psychosomatické medicíny, s.r.o., Žalanského 68/54, Praha 17-Řepy, www.cepsymed.cz, www.augmentum.cz, info@cepsymed.cz, tel. 602 174 380. 

Martin Vlček