Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Umíme se bavit i vzdělávat

Mezi aktivity realizované místní Agendou 21 patří také práce se seniory. Jednou z řady akcí bylo společenské odpoledne, které se konalo 20. února ve Spolkovém domě.
Odpolední program byl ve znamení setkání členů klubů, mezi které letos přišli i členové poměrně nového Virtuálního klubu seniorů. K příjemné atmosféře přispělo také vystoupení oblíbeného dua Piňa-Koláda s programem písniček k poslechu i tanci. Podobná hudební představení se v rámci naší městské části realizují pro seniory pravidelně, nicméně toto setkání přineslo jednu novinku. Všichni přítomní měli možnost navštívit stánek Českého červeného kříže (ČČK) a seznámit se s činností této organizace. Bonusem od ČČK bylo pozvání na domácí koláče, závin nebo nějaký teplý nápoj. To vše za dobrovolný příspěvek na podporu této organizace.
Jsme velmi rádi, že se celé odpoledne neslo v přátelské a veselé atmosféře, parket byl plný tanečníků, pro zpestření bylo vyhlášeno několik soutěží a i ti, kteří netancovali, se dobře bavili. 

Za MA 21 Hana Zelenková