Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DISTANČNÍ VÝUKA.


Před velikonočními prázdninami uplynuly právě čtyři týdny od uzavření škol a zavedení distančního vzdělávání i v naší ZŠ Mládí. Od začátku nám bylo jasné, že se chceme soustředit na stěžejní vzdělávací oblasti a začali jsme rodičům i jejich dětem, žákům naší školy, ukládat učivo do cloudového úložiště. Bylo zřejmé, že obsažnost učiva je nutné redukovat. Učitelům i asistentům pedagoga začaly dny a večery plné vyhledávání výukových odkazů, internetových učebnic, museli se pustit i do tvorby učebních materiálů přístupných na dálku. Následovaly naše společné videokonference pedagogů, intenzivní komunikace s rodiči a žáky, včetně dotazníkového šetření mezi rodiči. Po výběru společného nástroje pro on-line výuku se už začali učitelé opět setkávat se svými žáky aspoň u monitorů počítačů. Zpočátku to byly seznamovací setkání, poté se už začaly uskutečňovat i vyučovací hodiny a to na obou stupních ZŠ. Velmi mile nás překvapila téměř stoprocentní účast žáků na on-line výuce.
Chtěl bych poděkovat za nebývalé nasazení pedagogům naší školy, rodičům za podporu a našim žákům za aktivní spolupráci v těchto mimořádných podmínkách, které berme jako výzvu. Výzvu naučit se něčemu novému, posunout se dál, získat nové kompetence. 

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí