Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DLOUHOLETÁ SPOLUPRÁCE.


Spolupráce naší ZŠ Mládí s Katedrou anglického jazyka a literatury PedF trvá od začátku 90. let minulého století. Opakovaně k nám na praxi přicházejí budoucí učitelé angličtiny. V průběhu sedmnácti let trvání celostátní soutěže Video pohlednice z mého města zasedali v porotě zástupci katedry a na oplátku pak naši učitelé několikrát prezentovali tuto soutěž studentům na půdě katedry.
V roce 2014 se zrodil projekt Virtuální náslechová praxe pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia katedry anglického jazyka a literatury. Jeho realizátoři Klára Uličná a Karel Žďárek nabídli učitelům naší školy na tomto projektu účast. Na sklonku téhož roku byly pořízeny nahrávky dvou vyučovacích hodin angličtiny ve skupinách paní učitelky Doubravky Matulové. Dnes spolu s nahrávkami hodin dalších tří učitelů z jiných pražských škol slouží k výuce studentů pedagogické fakulty již pátým rokem.
Tento velmi úspěšný projekt se stal základem ještě intenzivnější spolupráce s katedrou anglického jazyka a literatury. V rámci dalšího projektu se paní učitelka Matulová podílí na seminářích pro studenty magisterského studia. V jejích hodinách angličtiny bylo pořízeno dalších šest nahrávek a jedna byla natočena v hodině paní učitelky Ivety Pichlové. Na seminářích se studenti učí analyzovat zhlédnuté hodiny, diskutují o různých didaktických postupech a připravují se tak na vlastní profesní dráhu. Nabízí se jim tak možnost konfrontovat své teoretické vědomosti s praktickými zkušenostmi učitelky. 

Alena Merhautová