Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pandemie změnila naše plány a také nás dost zaměstnala


V poslední době jsme museli několikrát přehodnotit naši činnost a museli jsme uzavřít i naše sportoviště. Nyní je už otevřené, ale platí zde přísná bezpečnostní nařízení, která jsou vyvěšena. Všechny plánované akce byly ze dne na den zrušeny, některé se pokusíme uskutečnit na podzim. Uvidíme, zda nám to situace v České republice dovolí. Jsem velice hrdá a moc děkuji členům jednotky za jejich práci, kterou doposud odvedli. Ještě není vyhráno, ale vím, že jsou stoprocentně připraveni kdykoli pomoci. Jsou jedni z hrdinů této doby.
Všem čtenářů, ale vlastně všem lidem přeji hlavně zdraví, ať vás můžeme co nejdříve pozvat na nějakou naši akci. 

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

V minulém měsíci byla i naše jednotka aktivována do pohotovosti. Od 14. března měli vždy čtyři členové čtyřiadvacetihodinovou pohotovost v hasičské zbrojnici. Střídali jsme se s kamarády ze Stodůlek a Řeporyj, takže služba na nás vycházela každý třetí den. Během pohotovostí jednotka zasahovala u dvanácti mimořádných událostí. Chtěl bych všem členům poděkovat, protože všechno bylo na úkor rodiny, volného času a zaměstnání. Ve volných dnech členové zajišťovali rozvoz dezinfekce a ochranných prostředků na území Prahy 13. Děkuji panu Beránkovi, který se významně podílel na distribuci dezinfekce v Třebonicích, personálu Restaurace Kastrol a Plzeňského restaurantu Kamera za výborné jídlo, které nám zdarma dodával, a v neposlední řadě vedení a zaměstnancům ÚMČ Praha 13 za podporu v této nelehké době. Na závěr mi dovolte popřát vám pevné zdraví. 

Filip Jordák, velitel JSDH Třebonice