Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA.

V rámci projektové výuky se pro naše žáky rozšiřuje nabídka badatelského kroužku při ZŠ Janského na Velké Ohradě o rozvoj polytechnické výchovy. Díky dotačním programům škola získala robotické stavebnice iTriangle. Žáci tak mají možnost sestavovat funkční modely různých vozidel a vozítek opatřených např. senzory pro kontrolu překážek v okolí. Na závěr vždy uspořádají představení a závody jednotlivých modelů. Pomocí této stavebnice lze však sestavit také řadu modelů reálných zařízení, např. větrné či vodní turbíny. Díky tomu mohou pochopit funkci složitějších zařízení i mladší žáci. Badatelský kroužek tak předznamenává možnost navštěvovat přírodovědně zaměřené třídy, které plánuje ZŠ Janského otevírat v novém školním roce 2020/2021. 

Jan Havlíček, ředitel školy