Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

OLYMPIÁDY PLNÉ SKVĚLÝCH VÝSLEDKŮ.

O vysoké úrovni výuky cizích jazyků v ZŠ Kuncova vypovídají skvělé výsledky jejích žáků a žákyň, kteří zvítězili v obou kategoriích obvodního kola Olympiády v anglickém jazyce a stejně tak i v obou kategoriích OK Olympiády v německém jazyce. V kategoriích 6. – 7. a 8. – 9. ročníku nenašli v Praze 13 přemožitele a obsadili celkem čtyři první a jedno třetí místo. Z žáků 8. – 9. tříd (kategorie II.A) základních škol Prahy 13 si v angličtině nejlépe vedla Lucia Krššáková, která postoupila do krajského kola, a v kategorii I.A (žáci 6. – 7. ročníku) Emma Kucháriková (z této kategorie se do KK nepostupuje). V OK Olympiády v němčině v kategorii II.A obsadila první místo Sara Marčić s postupem do celopražského kola a třetí místo získal Tomáš Stratil. V mladší kategorii I.A zvítězila v německém jazyce Lucie Lantsogtová. Všem pěti vítězům blahopřeji, jejich vyučujícím děkuji za skvělou pedagogickou práci a přípravu a všem za vynikající reprezentaci naší školy. 

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova