Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praktické informace a kontakty


Abychom co nejlépe zabezpečili naše občany, zavedli jsme v naší městské části více druhů aktivit, které jim mohou v této nelehké době pomoci.
Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní nebo osoby s oslabenou imunitou. Do naší pomoci jsou proto zapojeni „profesionálové“ nejen z úřadu městské části – sociální pracovníci, členové místní Agendy 21, sociálního výboru, zastupitelé i dobrovolníci z řad vietnamské komunity a skauti.
Na úřadu se šijí bavlněné roušky, koordinuje se příjem a výdej látek i hotových látkových roušek, vydává se dezinfekce na ruce, potravinová pomoc...

Infolinky v Praze 13

Telefonní číslo 235 011 491

od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin se zde poskytují informace, zprostředkovává pomoc pro osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením

Telefonní číslo 776 246 938

marsalovaa@praha13.cz – radní Aneta Ečeková Maršálová, předsedkyně sociálního výboru, odpovědný politik místní Agendy 21, koordinátorka potravinové pomoci a Seniorské obálky

Telefonní číslo 602 188 225

bobysudv@praha13.cz – Vít Bobysud, předseda výboru místní Agendy 21

Telefonní číslo 702 132 025

kvapilovay@praha13.cz – Yveta Kvapilová, předsedkyně majetkového výboru

Společný e-mail: rousky@praha13.cz

Na těchto telefonních číslech získáte radu i pomoc. Volejte, pokud potřebujete bavlněné roušky jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická zařízení, sociální služby, bytová družstva, SVJ apod. Dále si zde rizikové skupiny seniorů a osoby se zdravotním postižením zajistí dezinfekci na ruce, Seniorskou obálku, případně potravinovou pomoc. S důvěrou se na ně obraťte.

Celopražské linky

Telefonní číslo 800 160 166

nonstop krizová linka pomoci Magistrátu hlavního města Prahy pro seniory

Telefonní čísla 773 782 850 a 773 782 856

dvě informačně-poradenské linky Hygienické stanice hlavního města Prahy k onemocnění Covid-19, sedm dní v týdnu od 8 do 20 hodin 

Aneta Ečeková Maršálová