Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Vážení čtenáři,
v těchto dnech ovlivňuje téměř veškeré dění maximální snaha o zvládnutí situace s šířením koronaviru v České republice, takže byla přijata řada opatření, aby se rizika nákazy minimalizovala. Proto také Rada městské části Praha 13, která je vydavatelem STOPu, rozhodla, že dubnové číslo nevyjde. V současné době se už většina z nás naučila chovat tak, aby neohrožovala sebe, své blízké ani nikoho z okolí, takže se opět nad stránkami STOPu scházíme. Dříve než vám v krátkosti prozradím, co jsme pro vás do tohoto „koronavirového“ vydání připravili, bych vás ráda požádala o pochopení možných nepřesností. Všechny informace, které v tomto vydání najdete, byly v době uzávěrky platné. Nicméně teď, kdy jste květnový STOP otevřeli, to už může být trochu jinak. Vývoj epidemiologické situace se mění a současně s tím se postupně mění i přijatá bezpečnostní opatření. Sledujte proto průběžně aktualizované webové stránky www.praha13.cz.
Přesto, že se toto vydání od těch předchozích liší, určitě v něm najdete dost zajímavého. Na dvaatřiceti stranách vás chceme informovat o aktuálním dění v naší městské části, ale přinášíme vám i některé informace z doby, kdy bylo ještě všechno v pořádku, kdy byly ještě školy, školky i sportoviště plné dětí. Najdete zde i pozvánku na výlet nebo do muzea. Teď sice neodhadneme, jak to bude vypadat s vycházkami do přírody, zvláště budeme-li muset navíc někam cestovat. Nicméně na Vltavu z vyhlídek se můžete podívat klidně později. Stejně tak je to s naší pozvánkou do Muzea městské hromadné dopravy ve Střešovicích. Úžasné exponáty, které tato expozice nabízí, na vás určitě počkají. Za celou redakci vám přeji hlavně hodně zdraví. Věřím, že červnové vydání se už ponese v pozitivnějším duchu. 

 Eva Černá, šéfredaktorka