Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oprava mostu v Líšnické ulici

Již nějakou dobu probíhá oprava mostu, který vede přes pozemní komunikaci Jeremiášova, v Líšnické ulici. Jak moc bude omezen provoz v této lokalitě vzhledem k probíhajícím renovacím na ulici Jeremiášova?

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., začala se stavebními pracemi na mostě v Líšnické ulici v polovině března a ty by měly pokračovat do konce září letošního roku. Podle původní projektové dokumentace měl být most uzavřen pro motorovou i nemotorovou dopravu. Tím by se ale zcela zamezil přístup a příjezd k bytovým domům, objektu Pražských vodáren, a.s., a hlavně ke Stodůleckému hřbitovu. S tímto stavem vedení městské části Praha 13 zásadně nesouhlasilo, a proto svolalo schůzku všech zainteresovaných stran. Na ní bylo požadováno, aby byl v projektové dokumentaci zpracován postup stavebních prací po etapách tak, aby zůstal zachován provoz buď v jedné polovině vozovky mostu, nebo uzavírku alespoň krátkodobě časově omezit. Nechtěli jsme dopustit, aby naši občané neměli přístup k výše uvedeným objektům. Současně byl vznesen požadavek na zajištění koordinace stavebních prací při opravě mostu s dalšími plánovanými renovacemi pozemních komunikací v Praze 13 tak, aby nedocházelo ve stejném časovém období k nepřiměřenému dopravnímu omezení. Vedení Technické správy komunikací hl. města Prahy nás ubezpečilo, že veškeré plánované uzavírky a omezení provozu budou plně koordinovány a současně nám písemně doložilo, že stavební práce při opravě mostu budou prováděny ve třech etapách. Most je nyní uzavřen vždy na nejnutnější možnou dobu tak, aby byl umožněn svoz komunálního odpadu z obytných domů v Líšnické ulici. Realizátor stavby nám potvrdil, že v období realizace opravy mostu nebude docházet k žádné jiné stavební akci v oblasti ulice Jeremiášova.
Provoz je veden střídavě, podle toho, zda je komunikace na mostě uzavřena úplně nebo po polovinách. Umístění dopravního značení pro oba způsoby provozu v ulici Líšnická naleznete na webových stránkách úřadu. Bohužel není možné předem přesně stanovit, kdy se ulice úplně uzavře, a proto je nutné pozorně sledovat dopravní značení, které bude vždy upozorňovat na aktuální způsob provozu. Průjezd pro složky integrovaného záchranného systému je zabezpečen.

Od října loňského roku je možné na úřadech uzavřít manželství formou úředního aktu. Jak takový obřad probíhá? A co klasické svatby v době koronaviru? Jaká pro ně platí pravidla?

I náš úřad reagoval na aktuální situaci při uzavírání manželství. V současné době přibývá mladých lidí, kteří si nepřejí slavnostní obřad, protože uzavření manželství je pro ně spíše formalitou. O tuto službu je mezi snoubenci poměrně velký zájem. Od jejího zavedení ji využilo již dvanáct párů. Vše probíhá v kanceláři občansko-správního odboru za přítomnosti oddávajícího a matrikářky. Tato forma svatebního obřadu je vhodná zejména pro ty snoubence, kteří chtějí uzavřít sňatek pouze za přítomnosti dvou svědků. Obřad je bez hudebního doprovodu i slavnostního projevu oddávajícího.
Veškeré zákonné podmínky pro uzavření manželství ale platí i pro tuto formu, která je zpoplatněna částkou tisíc korun. Tyto svatební obřady probíhají pouze ve vyhrazených dnech. Bližší informace naleznete na webových stránkách našeho úřadu, stejně jako výčet opatření, které je nutno v současné době dodržovat v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 u klasických obřadů.
Bohužel nouzový stav, který v naší zemi nyní panuje, se dotkl i tak krásné události, jakým uzavření novomanželského slibu bezesporu je. Více než měsíc nebylo možné vzhledem k nařízení vlády sňatky uzavírat. To se ale po dvacátém dubnu změnilo. Je ale potřeba dodržovat jistá hygienická ustanovení.
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR je možné od 20. dubna pořádat svatební obřady za účasti maximálně 10 osob. Účastníci svatby jsou během konání obřadu povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest a dodržovat odstup nejméně dva metry. Snoubenců se to však netýká.
Pokud v České republice půjde vše podle plánu a epidemie bude na ústupu, je velká naděje, že od 8. června bude možné uspořádat i větší obřad. Myslím si ale, že i svatba v době koronavirové může být pro snoubence nezapomenutelným zážitkem na celý život.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13