Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřední hodiny radnice

Své záležitosti si můžete přijít na Úřad městské části Praha 13 vyřídit vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvrtek vždy od 8.00 do 13.00. Vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů, ověřování, využití služeb CzechPoint a pokladny je možné také v pátek od 8.00 do 13.00. Podatelna je občanům k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek od 8.00 do 14.30. 

Pokyny pro občany

  • před osobní návštěvou preferujte telefonickou, písemnou nebo elektronickou formu kontaktu
  • vstup do budovy radnice bude povolen jen s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
  • dodržujte odstup mezi osobami minimálně 2 metry
  • zamezte shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně
  • využívejte dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou umístěné před a v budově radnice

-red-