Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V barvách vody a lesa

Nepříznivý vývoj epidemiologické situace vrátil k distanční výuce také 5.A ZŠ Mohylová. Děti už byly zvyklé z podzimu, a tak se rychle přeorientovaly zpět k výuce přes monitor a zvládaly to velmi dobře. Pro zpestření výuky používáme různá videa, hry, soutěže a také projekty. On-line jsme například ukončili projekt o J. A. Komenském, státech sousedících ČR a také jsme se zapojili do celoškolního projektu Voda a les. V rámci tohoto projektu se žákům naší třídy podařilo kromě vytvoření čtyř podařených powerpointových prezentací na téma Les, Prales, Sladká voda a Slaná voda také vymyslet na stejná témata pohádky. Ty byly plně v jejich režii. Děti si napsaly texty, vyrobily masky a nakonec své pohádky zahrály on-line svým prvňáčkům, jejichž jsou patrony. Vystoupení bylo velmi zdařilé a je opravdu skvělé, jak si děti dokázaly poradit. Součástí projektu byly také barevné dny, které nám připomínaly vodu a les. A tak jsme po čtyři dny seděli u monitorů všichni zahaleni v jednom barevném tónu. Jednou na tyto události, které nám zpestřily distanční výuku, budeme jistě s úsměvem vzpomínat.

Martina Tomanová